Hỗ trợ ngành nhựa mở rộng thị trường xuất khẩu

 


Trong hội thảo, DN ngành nhựa sẽ được cung cấp những giải pháp tối ưu về tiếp cận nguồn vốn, dự báo tỷ giá ngoại hối, được chia sẻ thông tin về thị trường tiêu thụ các sản phẩm ngành nhựa trên thế giới, nắm bắt những khó khăn, thách thức của ngành ở các thị trường cùng các giải pháp xác lập chỗ đứng trên toàn cầu để hỗ trợ cho việc hoạch định kế hoạch sản xuất - kinh doanh.


Đặc biệt, tham dự hội thảo có nhiều chuyên gia kinh tế cao cấp như bà Phạm Chi Lan sẽ chia sẻ những thông tin về kinh tế vĩ mô giúp DN nắm bắt quy luật vận hành của nền kinh tế nhằm xác định được cơ hội kinh doanh, ông Herb Cochran, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tại TP.HCM giới thiệu về thị trường nhựa tại Hoa Kỳ…/.
PL