Sản xuất rau giống trên khay nhựa hoặc vỉ xốp

khay-nhua

Do được chăm sóc tập trung trong nhà lưới có mái che nên hạn chế được sâu bệnh hại, cây con khoẻ mạnh, bộ rễ khi nhổ đem trồng không bị tổn thương nên rút ngắn được từ 5 đến 7 ngày cho thời kỳ bén rễ, hồi xanh, rút ngắn được chu kỳ mùa vụ làm tăng vòng quay của đất.

Gieo ươm bằng phương pháp này tiết kiệm được chi phí (giá thành giảm 1/2 so với phương pháp gieo ươm truyền thống) mà tỷ lệ cây giống xuất vườn cao nên giá thành cây giống hạ dẫn đến cho thu nhập cao.

Với cây bắp cải giống nhiều nhà làm vườn giàu kinh nghiệm cũng khó đạt được cây giống sạch bệnh nếu không làm theo phương pháp này. Việc đầu tư kinh phí không lớn lắm đối với các vùng chuyên canh rau màu, vài hộ gia đình cùng nhau chung vốn hoặc các HTX dịch vụ có thể đảm nhận được.


- Nguyên liệu để phối trộn giá thể: Sử dụng các vật liệu giá rẻ sẵn có ở địa phương như: mùn hữu cơ được khai thác ở các vùng đầm lầy lâu năm, xác thực vật cùng với than bùn đã phân huỷ trộn thêm với phân trâu bò, NPK để bổ sung nhằm đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trong vòng 1 tháng.

Cũng có thể dùng đất thịt nhẹ, đất cát pha, hoặc đất bùn ao đã phơi khô đập nhỏ trộn với 20% phân chuồng đã ủ hoai mục, 10% phân NPK và vôi bột để khử trùng mầm mống sâu bệnh